CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
ngày hội việc làm
Nhà hành chính mới
Chuyên gia của dự án BIPP thăm và làm việc tại Trung tâm Ươm tạo công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trung tâm dịch vụ
Văn phòng công ty
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Công ty Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu Học Viện Nông nghiệp Việt Nam (tiền thân là Công ty Tư vấn và Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp I được Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội I (nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam) thành lập tại Quyết định số 296/QĐ-NNI ngày 23/3/2006 và được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh lần đầu số:0104000393 ngày 05/05/2006...

Chi tiết...
Quyết Định Thành Lập Trung Tâm Dịch vụ

Quyết Định Thành Lập Trung Tâm Dịch vụ

Điều 1. Thành lập Trung tâm Dịch vụ trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Chi tiết...
Thành lập Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp

Thành lập Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam..

Chi tiết...
Thành lập Trung tâm Ươm tạo khoa học công nghệ

Thành lập Trung tâm Ươm tạo khoa học công nghệ

Điều 1. Thành lập Trung tâm Ươm tạo khoa học công nghệ trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam..

Chi tiết...