CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


Lễ công bố các quyết định  bổ nhiệm cán bộ và bàn giao nhiệm vụ công ty Đầu tư, phát triển và dịch vụ HVNNVN

   Ngày 15/9/2016 Công ty TNHH Đầu tư, phát triển và dịch vụ HVNNVN tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

     Đến dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Chủ tịch HĐTV công ty; GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc công ty; Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, Hội đồng thành viên Công ty, Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong công ty.

     Tại buổi lễ, ThS. Vũ Thị Hoài –   Trưởng phòng Hành chính tổng hợp công bố các quyết định về bổ nhiệm cán bộ (xem danh sách các quyết định tại đây). Việc bổ nhiệm các cá nhân đảm nhiệm các chức vụ trong thời gian này nhằm xây dựng và kiện toàn bộ máy lãnh đạo của công ty.

     Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Trần Đức Viên  cảm ơn và ghi nhận những công lao, đóng góp của lãnh đạo các đơn vị vào sự phát triển của công ty đồng thời mong muốn các lãnh đạo mới được bổ nhiệm sẽ nỗ lực phấn đấu đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết,  đồng tâm hiệp lực vì mục tiêu ổn định và phát triển của công ty  

 

   TS. Trương Hà Thái  thay mặt cán bộ được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn và mong muốn nhận được quan tâm chỉ đạo sát xao của HĐTV công ty, sự giúp đỡ của các đơn vị trong Học viện cùng nhau đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vì mục tiêu chung ổn định và  ngày càng phát triển vững mạnh.