CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


Số hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

07/2015/TT-BGDĐT

16/04/2015

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định , ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

31/VBHN-BNNPTNT

9/10/2014

Cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

18/2014/TT-BNNPTNT

23/6/2014

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam"

14/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

  Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu  làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

08/VBHN-BNNPTNT

25/2/2014

 Ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

15 /2014/TT-BGDĐT

15/5/2014

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

10/2014/TT-BGDĐT

11/4/2014

Thông tư ban hành quy chế quản lý công dân việt nam học tập ở nước ngoài | Quy chế  

06/2014/TT-BGDĐT

11/03/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

19/09/2013

Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020"

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư bàn hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

56/2012/TT-BGDĐT

25/12/2012

Thông tư ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

35/2012/TT-BGDĐT

12/10/2012

Thông tư ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020 | Quy định | Phụ lục

24/2012/TT-BGDĐT

29/06/2012

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

22/2012/TT-BGDĐT

20/06/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/2012/TT-BGDĐT

12/06/2012

Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02  tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

1666/QĐ-BGDĐT

04/05/2012

Ban hành Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ | Chương trình hành động | Phụ lục

12/2012/TT-BGDĐT

03/04/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục

09/2012/TT-BGDĐT

05/03/2012

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, Cao đẳng hệ chính quy | Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng

845/BGDĐT-KTKĐCLGD

24/02/2012

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyến sinh ĐH, CĐ năm 2012

07/2012/TT-BGDĐT

17/02/2012

Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

05/2012/TT-BGDĐT

15/02/2012

Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu

04/2012/TT-BGDĐT

15/02/2012

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ | Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

68/2011/TTLT-BGDĐT - BNV - BTC - BLDTBXH

30/12/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ

6639/QĐ-BGDĐT

29/12/2011

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020

6290/2011/QĐ-BGDĐT

13/12/2011

Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020

57/2011/TT-BGDĐT

02/12/2011

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

44/2011/TT-BGDĐT

10/10/2011

Thông tư Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

1349/QĐ-BTNMT

05/7/2011

Quyết định số 1349/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường ” cho cán bộ, viên chức thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1116/QĐ-BGDĐT

21/3/2011

Quyết định số 1116/QĐ-BGDĐT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc cho 15 tập thể và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 12 cá nhân thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1127/QĐ-BGDĐT

23/6/2011

Quyết định số 1127/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng Bằng khen cho 13 cá nhân thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

2307/QĐ-BGDĐT

02/6/2011

Quyết định số 2307/QĐ-BGDĐT ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhânthuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

2542/QĐ-BGDĐT

23/6/2011

Quyết định số 2542/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

645/QĐ-BNN-TCCB

01/4/2011

Quyết định số 645/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

2301/QĐ-BNN-TCCB

01/10/2011

Quyết định số 2301/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tặng Bằng khen cho: 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

35/2011/TT-BGDĐT

11/08/2011

Thông tư Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT

06/06/2011

Thông tư liên tịch Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương

22/2011/TT-BGDĐT

30/05/2011

Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

20/2011/TT-BGDĐT

24/05/2011

Thông tư Ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự

19/2011/TT-BGDĐT

24/05/2011

Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

15/2011/TT-BGDĐT

09/04/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1743/BGDĐT-VP

30/03/2011

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011

1146/QĐ-BGDĐT

23/03/2011

Quyết định Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

838/QĐ-BGDĐT

01/03/2011

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

11/2011/TT-BGDĐT

28/02/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/2011/TT-BGDĐT

28/02/2011

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

08/2011/TT-BGDĐT

27/02/2011

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

06/2011/TT-BGDĐT

11/02/2011

Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/2011/TT-BNV

19/01/2011

Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

269/QĐ-BGDĐT

13/01/2011

Quyết định Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/2011/TT-BGDĐT

28/01/2011

Thông tư ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học