CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


GIỚI THIỆU CHUNG

VỂ TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG


Trung tâm Dịch vụ CÔNG được thành lập theo Quyết định số 1948 ngày 17/12/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội trên cơ sở ba bộ phận:

+ Bộ phận quản lý ký túc xá sinh viên được chuyển từ phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

+ Bộ phận quản lý vệ sinh môi trường được chuyển từ Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề.

+ Bộ phận quản lý giảng đường được chuyển từ Công ty Tư vấn và Dịch vụ khoa học Nông nghiệp 1.

Hiện nay Trung tâm có Ban Giám đốc (1 Giám đốc + 1 phó Giám đốc), 5 Tổ công tác (Giảng đường, KTX, Môi trường, Sửa chữa và Quản lý dịch vụ) với tổng số 56 cán bộ công nhân viên (chưa tính số lao động hợp đồng ngắn hạn, vụ việc).

Phạm vi quản lí hiện nay của Trung tâm là:

- Quản lý 11 khu Giảng đường với 115 phòng học và toàn bộ trang thiết bị được đầu tư cho Giảng đường.

- Quản lý 9 khu nhà KTX với gần 400 phòng ở, thường xuyên có 3500 sinh viên nội trú.

- Quản lý toàn bộ hoa cây xanh, cảnh quan trong toàn trường bảo đảm xanh, sạch đẹp.

- Sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố, tồn tại về cơ sở vật chất trang thiết bị tại Giảng đường và KTX.

- Các dịch vụ phục vụ dạy, học như nhà ăn sinh viên, căng tin, nhà để xe trong khu Nội trú.

Hiện nay Trung tâm đang từng bước thực hiện cơ chế khoán việc cho người lao động, tích cực thu hút các nguồn đầu tư từ CBCNV và bên ngoài để nâng cấp cải tạo nhà để xe, phát triển và mở rộng các dịch vụ mới như tăng nhà ăn sinh viên, ki - ốt bán hàng...

Bên cạnh đó, TTDVTH đang huy động sinh viên tăng cường hoạt động tự quản, xây dựng khu KTX sạch đẹp, thuận tiện, an toàn, môi trường cảnh quan ngày càng cải thiện. Trước mắt đầu tư thêm sân bóng chuyền, cầu lông, bóng đá nữ phục vụ miễn phí cho sinh viên, cải tạo xây dựng vườn hoa cây xanh sau KTX A1 và A2.