CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHNN


Thành lập Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp

Thành lập Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam..

Chi tiết...